اخبار شرکت

اولین نمایشگاه سلامت و بهداشت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
این نمایشگاه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان منطقه ...
اولین استارت آپ ویکند ایمنی
براساس اعلام دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی سیرجان، اولین استارت آپ ویکند ایمنی ...
یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه 1398 برگزار خواهد شد