اولین نمایشگاه سلامت و بهداشت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه سلامت و بهداشت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

این نمایشگاه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان منطقه ...

1398/06/27
اولین استارت آپ ویکند ایمنی

اولین استارت آپ ویکند ایمنی

براساس اعلام دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی سیرجان، اولین استارت آپ ویکند ایمنی ...

1398/05/09
یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه 1398 برگزار خواهد شد

1398/05/09