تاریخ: 1398/06/27

اولین نمایشگاه سلامت و بهداشت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه سلامت و بهداشت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
این نمایشگاه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان منطقه ...
 
این نمایشگاه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و مدیران پتروشیمی های مستقر در منطقه با رویکرد زندگی سالم در مجاورت صنایع بزرگ نفت و گاز، 23 تا 26 دی ماه 98 در عسلویه برگزار خواهد شد.

دسته بندی مطالب