تاریخ: 1398/05/09

اولین استارت آپ ویکند ایمنی

اولین استارت آپ ویکند ایمنی
براساس اعلام دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی سیرجان، اولین استارت آپ ویکند ایمنی ...
 
براساس اعلام دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی سیرجان، اولین استارت آپ ویکند ایمنی با حمایت مجتمع مس سرچشمه و چندین دانشگاه استانی و کشوری از ۳ تا ۵ مهرماه در محل مجتمع مس سرچشمه برگزار میگردد.
 

 

دسته بندی مطالب