تاریخ: 1398/05/09

یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه 1398 برگزار خواهد شد

یازدهمین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه 1398 برگزار خواهد شد.اهم برنامه های همایش به شرح زیر می باشند:

 • مقالات علمی – پژوهشی
 • مقالات کاربردی
 • پنل تخصصی
 • کارگاههای آموزشی
 • فن بازار تخصصی خدمات HSE

محور های علمی همایش

 • پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و ...)
 • برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی- مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی شغلی
 • مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
 • نانوتکنولوژی و مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رویکردهای جدید بهداشت حرفه ای در کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات (اماکن تفریحی و ورزشی، بیمارستان ها، مدارس و موسسات آموزشی و ...)
 • IT در مهندسی بهداشت حرفه ای
 • ارزیابی اقتصادی در ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز (هوا، انرژی، آب، خاک و پسماندهای صنعتی)
 • شاخص های نوین ارزیابی عملکرد HSE در محیط کار
 • رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن
 • نقش طب کار در ارتقاء سلامت شغلی و کنترل  بیماری های نوپدید
 • روش های نوین ارزیابی خطای انسانی
 • توسعه روش های نوین سم شناسی شغلی
 • ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد در بهداشت حرفه ای و ایمنی
 • پدافند غیرعامل صنعت و مدیریت بحران
 • بهداشت و ایمنی کار در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات و بنادر، خودروسازی، سیمان، داروسازی و ...)
 • ایمنی در حمل و نقل شهری و جاده ای
 • ممیزی و استانداردها در بهداشت و ایمنی کار
دسته بندی مطالب