دستگاه های تهویه در صنایع شیمیایی و آزمایشگاه ها

معضل آلودگی هوا در صنعت

در محیط های آزمایشگاهی و صنایع شیمیایی اساسا شرایطی حکم فرماست که کاربر بنا به اقتضای آزمایشات و تست های تجربی، از ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی مختلف استفاده می نماید. این ترکیبات از راههای مختلف بویژه از طریق سیستم تنفس وارد بدن کاربر شده و اثرات زیان باری را به سلامت افراد وارد می نماید.
یکی از روش های کنترل آلودگی های شیمیایی در محیط های آزمایشگاهی و صنعتی، استفاده از هودهای موضعی می باشد اما در اغلب شرایط این هودها کارایی لازم را ندارند و موفق به کنترل آلودگی ها نمی شوند. عواملی که باعث عدم کارایی هودهای موضعی می شود شامل عدم طراحی صحیح هود و سیستم کانال کشی، عدم کفایت هواکش، عدم تعمیر و نگهداری سیستم تهویه آزمایشگاه، وجود جریان های مزاحم در آزمایشگاه، عدم جانمایی صحیح هود و محدودیت های فیزیکی ساختمان آزمایشگاه می باشند. از طرف دیگر در بسیاری از شرایط محیط آزمایشگاه محدود بوده و امکان نصب هود های شیمیایی و بیولوژیکی ممکن نیست زیرا این گونه هودها فضای زیادی را اشغال می کنند. در برخی از موارد کاربر آزماشگاه مجبور است که فعالیت های خود را بر روی میز آزمایشگاه انجام دهد و امکان انجام کار در زیر هود موجود نیست. از همه مهمتر اینکه هزینه هودهای آزمایشگاهی زیاد است و خرید و نصب هود برای تمامی فعالیت های آزمایشگاهی امکان پذیر نیست.

راه حل چیست؟

راه حل این مشکلات استفاده از سیستم تهویه موضعی سیار(Portable Local ventilation system) است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که می توان به راحتی آن را جابجا کرد. این دستگاه جای بسیار کمی را اشغال می کند و بر روی آن یک هود موضعی قابل تنظیم طراحی شده است که کاربر می تواند آن را به راحتی بر روی منبع تولید آلودگی تنظیم کند و بدون ایجاد مزاحمت هوای آلوده به  داخل هود مکیده می شود.
در این دستگاه سه مرحله فیلتراسیون پیشرفته انجام می شود که بواسطه آنها آلاینده های ذره ای و شیمیایی گرفته می شوند. فیلتر هپا در این دستگاه باعث حذف ذ رات ریز و آلاینده های میکروبی می گردند. همچنین استفاده از سیستم UV باعث غیرفعال شدن میکروب ها شده و هوا را از آلاینده های میکروبی تمیز می کند. این دستگاه در هرجای آزمایشگاه قابل استفاده است و نیاز به کانال کشی و تغییرات در ساختمان ندارد و حمل و نقل آن به راحتی امکان پذیر است.

سیستم تصفیه عمومی آزمایشگاه
(General air purifier sysem)

نوع دیگری از این دستگاه بدون هود بازویی می باشد که همه قابلیت های نوع قبلی را دارد و با استقرار آن در آزمایشگاه، می توان هوای عمومی آزمایشگاه را تصفیه نمود و از هوایی پاک و محیطی عاری از آلاینده های میکروبی و شیمیایی لذب برد.

هود ایزوله سیار
(Portable Isolation Hood )

نوع دیگری از سیستم کنترل آلودگی در آزمایشگاه، هود ایزوله می باشد که ویژه کار با ترکیبات خطرناک است. در برخی شرایط کار با مواد خطرناک می تواند سلامت فرد را بطور جدی در معرض بیماری ها قرار دهد و حتی مقادیر کم آلاینده هم خطرات جدی به دنبال دارد. در این شرایط استفاده از هود ایروله پیشنهاد می گردد. در قسمت بالایی این دستگاه محفظه ای طراحی شده است که کاملا بسته می باشد و کاربر می تواند ماده شیمیایی را از دریچه فوقانی به داخل هود قرار دهد سپس درب شیشه ای محفظه را ببندد و از مجراهایی که در کنار محفظه تعبیه شده است دستان خود را وارد هود کرده و کار مورد نظر خود بر روی مواد خطرناک را انجام دهد بدون اینکه هوای آلوده وارد سیستم تنفس فرد شود.
در داخل محفظه دریچه ای تعبیه شده است که هوای آلوده به داخل دستگاه کشیده شده و پس از سه مرحله فیلتراسیون پیشرفته با اسفاده از بسترهای اختصاصی آلاینده ها را از جریان هوا می زداید. فشار داخل محفظه فوقانی همیشه منفی می باشد و امکان فرار آلاینده به بیرون وجود ندارد. این دستگاه قابل جایجایی بوده و فضای کمی را اشغال می کند و براساس اصول ارگونومیک ساخته شده است و استفاده از آن موجب خستگی عضلات و ناراحتی های اسکلتی نیز نمی گردد.