هودهای بازویی قابل تنظیم

کاربرد هود های بازویی 

 
در بسیاری از شرایط کاری به دلیل متغیر بودن منشاء تولید آلودگی، امکان نصب هود ثابت وجود ندارد زیرا محل تولید آلودگی متغیر است. همچنین در برخی موارد امکان نصب هود ثابت وجود ندارد زیرا فضای فیزیکی کارگاه به گونه ای است که نصب تجهیزات ثابت مانع انجام برخی از عملیات کارگاهی می گردد نظیر حرکت جرثقیل سقفی که امکان نصب هود موضعی ثابت را نمی دهد.
در این شرایط می توان با استفاده از هودهای بازویی متحرک، کنترل آلودگی را به نحو مطلوب انجام داد و در زمان لازم، هود را کنار کشیده تا مانع سایر فعالیت های کارگاهی نگردد.
 

ویژگی های اصلی

  • بدون ایجاد مزاحمت فیزیکی برای جرثقیل سقفی و محیط های محدود
  •  
  • قابلیت ساخت در طرح ها و ابعاد مختلف متناسب با شرایط کار
  •  
  • مناسب برای انواع فرآیندهای پیچیده صنعتی
  •  
  • قابلیت کنترل 100 درصد آلاینده ها در محیط کار
 

 

 

 

 

 

مدل

طول بوم (m)

شعاع پوشش هود(m)

طول کل (m)

قطر کانال (cm)

جریان هوا cfm

افت فشار (in.wg)

قطر دهانه هود cm

AH10

بدون بوم

6/2

3

10

200

1/2

15

AH15

بدون بوم

6/2

3

15

600

86/2

20

AHB1-15

1

6/2

4

15

600

11/3

20

AHB2-15

2

6/3

5

15

600

42/3

20

AH20

بدون بوم

6/2

3

20

1000

36/2

30

AHB1-20

1

6/3

4

20

1000

61/2

30

AHB2-20

2

6/4

5

20

1000

7/2

30

 

مدل

افت فشار در دبی 200  cfm

(in.wg)

افت فشار در دبی 400  cfm

(in.wg)

افت فشار در دبی 600  cfm

(in.wg)

افت فشار در دبی 800  cfm

(in.wg)

افت فشار در دبی 1000  cfm

(in.wg)

ا افت فشار در دبی 1200  cfm

(in.wg)

افت فشار در دبی 1400  cfm

(in.wg)

AH10

1/2

03/7

NA

NA

NA

NA

NA

AH15

72/0

52/1

86/2

73/4

NA

NA

NA

AHB1-15

75/0

68/1

11/3

34/5

NA

NA

NA

AHB2-15

80/0

75/1

42/3

64/5

NA

NA

NA

AH20

52/0

75/0

14/1

67/1

36/2

2/3

19/4

AHB1-20

51/0

75/0

18/1

82/1

61/2

54/3

71/4

AHB2-20

54/0

81/0

26/1

89/1

7/2

69/3

86/4